Slush Machine - Verma Frost

Slush Machine

Slush Machine Mini 1

Make Verma Frost
Dimensions 18x65x47 cm
Capacity 6 Ltrs
Slush Machine - Verma Frost

Slush Machine Mini 2

Make Verma Frost
Dimensions 36x65x47 cm
Capacity 12 Ltrs
Slush Machine - Verma Frost

Slush Machine Mini 3

Make Verma Frost
Dimensions 54x65x47 cm
Capacity 18 Ltrs
Slush Machine - Verma Frost